Biz Kimiz

Maarif Belgium ASBL 8 Ekim 2019 tarihinde Belçika’da kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir dernek statüsünde faaliyet gösteren Maarif Belgium okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de de bulunmaktadır. Maarif Belgium Belçikalı profesyonel eğitim ve öğretim kadrosu ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel makamlar ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

AB’nin öncelikli politika önerilerinden biri haline gelen çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik strateji belgesi ve eylem planı hazırlığı Maarif Belgium’un da gündeminin en önemli ana maddelerinden birini oluşturmaktadır.

Bu hususlar çerçevesinde uzmanlarımız tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda eğitime duyulan ihtiyacın özellikle Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika’da olduğu tespit edilmiş ve anılan ülkelerde eğitim merkezleri kurularak faaliyete geçilmiştir.

Eğitimin, bir yaşama felsefesi ve uzun vadeli bir süreç ve etkinlik olduğunun farkında olarak anaokulundan üniversiteye kadar devam eden süreçte çocuklara ve gençlere hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Maddi imkanlarını bağışlardan ve işletilen eğitim merkezlerinin kayıt ücretlerinden elde eden Maarif Belgium, elde ettiği tüm finansmanı derneğin eğitim-öğretim faaliyetlerine özgülemekte ve bu amaçlar doğrultusunda harcamaktadır.

Çocukların ve gençlerin fırsat eşitliğini sağlamak için bütüncül bir eğitim konseptine ihtiyaç duyulmaktadır. Maarif’in yaptığı eğitim faaliyetleri Avrupa’da yaşayan çocukların ve gençlerin bulundukları toplum ve ülkeye entegre olmalarına önemli bir katkı niteliği taşımaktadır.

Faaliyet gösterilen ülkelerde eğitim gören öğrencilerden; demokrasi, insan hakları ve eşitlik gibi evrensel değerlere bağlı, farklı kültürlere açık, birbirine saygı ve hoşgörü temelinde birlikte yaşama duygusuyla bulundukları toplum ve ülkelere bir katma değer oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Maarif Belgium olarak ana hedefimiz çocukların okul başarılarını daha iyi bir seviyeye taşıyarak onlara hak ettikleri eşit eğitim hakkını ve adil sosyal çevreyi oluşturarak Avrupa’nın en iyi okullarının kapılarını aralayabilecek imkanları sunmaktır.

Bir insanın ten rengine, cinsiyetine, dinine, diline bakılmaksızın insanlığın ortak değerlerinde buluşmak ümidiyle.

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN, EĞİTİME DEĞER.