Wie zijn wij

De VZW Maarif Belgium werd op 8 oktober 2019 in België gesticht. Als een vereniging zonder winstoogmerk verricht Maarif Belgium, naast buitenschoolse onderwijsactiviteiten van kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs, eveneens sociale en culturele activiteiten. Maarif Belgium werkt met een professioneel Belgisch personeelsbestand inzake onderwijs en vorming, alsook met verschillende NGO’s en lokale autoriteiten.

Het strategiedocument inzake het actieplan ter versterking van de kinderrechten, dat een van de belangrijkste beleidssuggesties van de EU is geworden, is een van de belangrijkste hoofdpunten van de statuten van Maarif Belgium.

Als resultaat van het veldonderzoek dat onze specialisten binnen het kader van deze kwesties hebben uitgevoerd, bleek vooral in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en België de behoefte te bestaan aan onderwijs. Dientengevolge werden er in deze voormelde landen diverse opleidingscentra gesticht teneinde dienstverlening te verstrekken.

Aangezien men zich bewust is van het feit dat onderwijs een levensfilosofie is van langdurige aard, wordt er zowel onderwijs als counseling aangeboden aan kinderen en jongeren van kleuterschool tot en met de universiteit.

Maarif Belgium verkrijgt zijn financiële middelen uit giften en de inschrijvingsgelden van de opleidingscentra. De door de vereniging verworven financiële middelen worden specifiek besteed aan de opleidings- en leerprocessen.

Er is een holistisch onderwijsconcept vereist om gelijke kansen voor kinderen en jongeren te waarborgen. De educatieve activiteiten van Maarif leveren immers een belangrijke bijdrage aan de integratie van kinderen en jongeren die in Europa wonen in de samenleving van het land waarin ze leven.

Voor wat betreft de studenten die les volgen in de landen waar men actief is, wordt er gefocust op het creëren van een meerwaarde voor de samenleving in de landen waar men leeft, gebaseerd op universele waarden zoals democratie, mensenrechten, gelijkheid, openstaan voor verschillende culturen, respect en tolerantie.

Het belangrijkste doel van Maarif Belgium bestaat erin de schoolprestaties van kinderen naar een hoger niveau te brengen en hen de mogelijkheid te verschaffen tot het openen van de toegangsdeuren tot de beste scholen in Europa door het recht te creëren op gelijk onderwijs en een eerlijke sociale omgeving die ze immers verdienen.

In de hoop elkaar te mogen ontmoeten in humanitaire gemeenschappelijke waarden, ongeacht huidskleur, geslacht, religie en taal.

WAT OOK DE OMSTANDIGHEDEN MOGEN ZIJN, ONDERWIJS IS VAN WAARDE.