Vertouwelijkheidsvoorwaarden

Verwerking van persoonsgegevens

Maarif Belgium vzw hecht veel belang aan het respecteren van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer u ons uw gegevens verstrekt en wanneer u onze website www.maarif.be  bezoekt.
De verwerking van persoonsgegevens die Maarif Belgium verkrijgt via de genoemde website of via e-mails, berichten of inschrijvingsformulieren bestaande uit informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen, geschiedt overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de EU Verordening 2016/679 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) van 25 mei 2018.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft het recht om toezicht uit te oefenen overeenkomstig de wet.

Verwerking van gegevens

Maarif Belgium kan persoonsgegevens verzamelen van gebruikers die de website bezoeken met het oog op het verlenen van diensten op de website. De in dit verband verzamelde gegevens omvatten internetprotocoladressen zoals browserinformatie en -versie, computer- en verbindingsinformatie, en ook informatie over de toegang tot onze website of tot andere websites zoals URL’s (Uniform Resource Locators), met inbegrip van de datum en het tijdstip.
Daarnaast zal Maarif Belgium vzw de gegevens kunnen verwerken van personen (ouders, leerlingen, leerkrachten, …) die haar contacteren en van diegenen die zich hebben ingeschreven voor de activiteiten en programma’s die zij organiseert. In deze context vallen de naam en achternaam, contactgegevens, IP-adressen, e-mailadressen en andere informatie met betrekking tot onze evenementen en programma’s onder dit toepassingsgebied.

Doeleinden van verwerking en opslag van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende legitieme doeleinden:

• Website beveiliging
• Ontwikkeling van website-inhoud en statistieken
• Opslag van gegevens van ouders, leerlingen en leerkrachten
• Evaluatie van uw verzoeken en klachten
• Evaluatie van aanvraag- en contactformulieren
• Verlenen van onze diensten en activiteiten

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Maarif Belgium werkt samen met derden die technische ondersteuning bieden bij de diensten of organisaties die zij via haar website aanbiedt. In het kader van deze diensten en beperkt tot de noodzaak ervan, kunnen voornoemde derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die door Maarif Belgium worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Beheer, toegang en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt uw gegevens bijwerken of verzoeken om correctie indien ze onjuist zijn en, indien nodig, om schrapping of beperking van het gebruik. Als u niet wilt dat Maarif Belgium u brieven, berichten of e-mails stuurt, kunt u uw voorkeuren wijzigen om geen berichten meer te ontvangen.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@maarif.be. In dat geval kunnen verdere vragen worden gesteld om u te identificeren met het oog op de verwerking van uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet kunnen uitvoeren, heeft u het recht om vragen en verzoeken betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Duur van opslag van gegevens

De gegevens die tijdens uw bezoek aan de website worden verkregen, worden tijdens het bezoek bewaard. Cookies kunnen echter langer op uw apparaat blijven staan voor uw volgende bezoek.
Formulieren en informatie die u indient om deel te nemen aan evenementen en organisaties worden bewaard gedurende de periode die nodig is om het evenement en de organisatie te laten doorgaan.

Persoonsgegevens van deelnemende studenten en hun ouders die reguliere Maarif Belgium programma’s bijwonen, kunnen worden bewaard gedurende het programma, in overeenstemming met de wettelijk vereiste registratieverplichtingen.

Contact

Per e-mail: info@maarif.be
Per post: Maarif Belgium VZW – Lambermontlaan 158, 1030 Brussel